CÁCH THỨC BÌNH CHỌN

Để bình chọn cho Thí sinh bạn yêu thích nhất, Quý khán giả hãy thực hiện theo các bước như sau: