Họ tên: Quỳnh Anh
Số báo danh: 01
Giới thiệu:
Bé Quỳnh Anh, con mẹ Linh - Phòng HCNS
Năng khiếu thể hiện: Đánh đàn
Sở thích: Piano, hát tiếng anh
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

 • Mã VOTE
 • Số lượng bình chọn
 • Thời gian
 • Neo Voting
 • 1
 • 04/09/2022 22:05
 • Hải My Phạm
 • 1
 • 04/09/2022 20:24
 • Linh Chi Trần
 • 1
 • 04/09/2022 18:26
 • Thu Hà Trần
 • 1
 • 04/09/2022 18:23
 • Huy Đạt Vũ
 • 1
 • 04/09/2022 18:20
 • Gia Phúc Phạm
 • 1
 • 04/09/2022 18:14
 • Tiểu Vy Trần
 • 1
 • 04/09/2022 18:12
 • Gia vũ Phạm
 • 1
 • 04/09/2022 16:35
 • Thạch Hoàng Nguyễn
 • 1
 • 04/09/2022 16:32
 • Văn Hùng Nguyễn
 • 1
 • 04/09/2022 16:19