Họ tên: Quỳnh Anh
Số báo danh: 01
Giới thiệu:
Bé Quỳnh Anh, con mẹ Linh - Phòng HCNS
Năng khiếu thể hiện: Đánh đàn
Sở thích: Piano, hát tiếng anh
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0