Họ tên: Bảo Minh
Số báo danh: 02
Giới thiệu:
Bé Bảo Minh, con mẹ Linh - Phòng HCNS
Năng khiếu thể hiện: Thể thao
Sở thích: Thể dục thể thao
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

 • Mã VOTE
 • Số lượng bình chọn
 • Thời gian
 • Đặng Phương Nhung
 • 1
 • 04/09/2022 21:03
 • Thảo Trần
 • 1
 • 04/09/2022 20:46
 • Hải My Phạm
 • 1
 • 04/09/2022 20:25
 • Kim Dung
 • 1
 • 04/09/2022 20:21
 • Nam Tran
 • 1
 • 04/09/2022 20:10
 • Hoa Pham
 • 1
 • 04/09/2022 20:09
 • Chien Pham
 • 1
 • 04/09/2022 19:43
 • Hang Nguyen
 • 1
 • 04/09/2022 18:57
 • Linh Chi Trần
 • 1
 • 04/09/2022 18:26
 • Thu Hà Trần
 • 1
 • 04/09/2022 18:23