Họ tên: Bảo Minh
Số báo danh: 02
Giới thiệu:
Bé Bảo Minh, con mẹ Linh - Phòng HCNS
Năng khiếu thể hiện: Thể thao
Sở thích: Thể dục thể thao
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0