Họ tên: Lê Bảo Châu
Số báo danh: 03
Giới thiệu:
Bé Lê Bảo Châu 8 tuổi, con bố Sùng - Phòng CNTT THGP
Năng khiếu thể hiện: Nhảy/ múa
Sở thích: Thích ca hát nhảy múa
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

 • Mã VOTE
 • Số lượng bình chọn
 • Thời gian
 • Nhung Nguyễn
 • 1
 • 04/09/2022 14:08
 • Trâm Lê
 • 1
 • 03/09/2022 15:58
 • Hanh Tran
 • 1
 • 02/09/2022 15:54
 • Nguyen Phuong Thao
 • 1
 • 02/09/2022 06:39
 • Ninh Tuyến
 • 1
 • 01/09/2022 21:53
 • Tùng Tiến
 • 1
 • 01/09/2022 21:43
 • Trâm Huyền
 • 1
 • 01/09/2022 19:59
 • Nguyễn Nguyễn
 • 1
 • 01/09/2022 12:15
 • Nguyễn Nguyên
 • 1
 • 01/09/2022 09:43
 • Cốm Lê Vy
 • 1
 • 01/09/2022 09:13