Họ tên: Nguyễn Gia Khang
Số báo danh: 05
Giới thiệu:
Bé Gia Khang, con bố Tỉnh- Ban Giám Đốc
Năng khiếu thể hiện: Nhảy/ múa
Sở thích: Thích nhảy múa
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0