Họ tên: Nguyễn Gia Khang
Số báo danh: 05
Giới thiệu:
Bé Gia Khang, con bố Tỉnh- Ban Giám Đốc
Năng khiếu thể hiện: Nhảy/ múa
Sở thích: Thích nhảy múa
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

 • Mã VOTE
 • Số lượng bình chọn
 • Thời gian
 • Tùng Lâm
 • 1
 • 04/09/2022 15:53
 • Huong Chuc
 • 1
 • 01/09/2022 18:32
 • Mai Hien Nguyen
 • 1
 • 31/08/2022 20:23
 • Mai Hiên Nguyễn Thị
 • 1
 • 31/08/2022 20:21
 • Trần Thị Mai Lan
 • 1
 • 31/08/2022 16:51
 • Tran Nam
 • 1
 • 31/08/2022 16:40
 • Nguyễn Thị Ngoc Anh
 • 1
 • 31/08/2022 09:33
 • Oanh Vu
 • 1
 • 31/08/2022 09:00
 • Brandname SMS
 • 1
 • 31/08/2022 08:50
 • VU Thi Thu Nga
 • 1
 • 31/08/2022 08:45